Haku

Hakuohje

Tietty kirja, opinnäyte tai lehti

 • Perushaussa oletuksena on kaikki aineistot. Kun valitset ensin pudotusvalikosta aineistoksi esimerkiksi Kirjat tai Lehdet, niin hakutulos on tarkempi. Hakukielenä voit käyttää suomea tai englantia.
 • Kun kirjoitat hakulomakkeelle kirjan, opinnäytetyön tai lehden nimeä, Janet alkaa tarjota vaihtoehtoja, joista saatat löytää etsimäsi. Valitse silloin otsikko listalta:
 • Jos haluamaasi nimekettä ei tarjoudu automaattisesti, kirjoita kirjan tai lehden koko nimi: henkilöstövoimavarojen johtaminen tai katkaise hakusana henkilöstövoimavarojen jo*. Lainausmerkkien käyttö nimen ympärillä, esim. ”tutki ja kirjoita”, tuottaa yleensä tarkemman hakutuloksen.
 • Hakutuloksista pääset otsikkoa napauttamalla kirjan tai lehden tarkempiin tietoihin. Sijainti- ja saatavuustiedot sekä varausmahdollisuuden tarkistus ovat näytön alareunassa:

Tekijän nimi

 • Kirjoita hakulaatikkoon tekijän nimi. Lainausmerkkien käyttö ”virtanen ville” tai ”ville virtanen” nimen ympärillä yleensä tarkentaa haun tulosta, kuten myös aineistotyypin valinta, esim. Kirja.
 • Jos tiedät vain tekijän sukunimen, se kannattaa yhdistää johonkin kirjan otsikossa olevaan sanaan. Vielä tarkempia tuloksia voit saada käyttämällä lainausmerkkejä sekä nimen että sanan ympärillä: "kotler" "marketing". Pelkkä sukunimihaku ei anna tarkkaa tulosta.
 • Hakutuloksia voit tarkentaa oikean sivupalkin Rajaa hakua -vaihtoehdoilla ja järjestää Järjestä-valikosta.

Aihehaku

Perushaku

 • Aineistojen pudotusvalikosta voit halutessasi kohdistaa hakusi esim. pelkästään opinnäytteisiin.
 • Kirjoita hakulomakkeelle aihettasi kuvaavia sanoja. Suomenkielisten hakusanojen valinnassa voit käyttää apuna esim. Fintoa.
 • Kun haluat tehdä sanatarkan haun, laita sana lainausmerkkeihin: "hoitotyö".
 • Käytä fraasin ympärillä lainausmerkkejä: "kansainvälinen adoptio".
 • Jos kirjoitat useamman hakusanan peräkkäin, esim. hoitotyö* vanhu*, järjestelmä yhdistää sanat automaattisesti Boolen AND-operaattorilla. Tuloslistan alussa olevissa viitteissä ovat kaikki hakemasi sanat. Hakusanojen katkaisuun käytä *-merkkiä
 • Tarkenna hakutuloksia sivupalkin Rajaa hakua –vaihtoehdoilla.
 • Järjestele hakutuloksia Järjestä-valikosta.

Tarkennettu haku

 • Video-ohje tarkennettuun hakuun
 • Kirjoita hakulomakkeelle aihettasi kuvaavia sanoja. Kaikki kentät –haku hakee aineistojen kaikista tiedoista, mutta kentästä -pudotusvalikosta voit kohdentaa hakusi niin, että hakemasi sanat etsitään vain esim. kirjan tai opinnäytteen otsikosta tai aiheesta.
 • Kun haluat tehdä sanatarkan haun, laita sana lainausmerkkeihin: "hoitotyö".
 • Käytä fraasin ympärillä lainausmerkkejä: "cyber security".
 • Voit yhdistää hakusanoja lausekkeiksi Boolen operaattoreilla:

 • Kun käsitteiden välillä on OR-operaattori, hakutulokseen käy jompikumpi tai kumpikin. Hakuehdot-riveillä olevat sanat/fraasit taas on yhdistetty AND-operaattorilla. Niinpä esimerkkihaulla saisit tulokseksi viitteet, joissa vastasyntyneisiin tai ennenaikaisesti syntyneisiin liittyy infect* alkuinen termi.
 • Tarkenna hakutuloksia sivupalkin Rajaa hakua –vaihtoehdoilla.
 • Järjestele hakutuloksia Järjestä-valikosta.

Alakohtaiset tietokannat

Voit tehdä CDI-haulla aiheenmukaisia hakuja, kun tarvitset esim. englanninkielisiä artikkeleita. Systemaattiset ja tarkat haut kannattaa kuitenkin tehdä alan omissa tietokannoissa, niiden omilla käyttöliittymillä, koska silloin on käytettävissä haun monipuoliset rajausmahdollisuudet

Ohjevideot

Video-ohjeita keskeisiin toimintoihin Janetissa.

Yksityiskohtaisia hakuohjeita

Katkaisu * ja jokerimerkki ?

? korvaa yhden merkin hakutermistä.

Esimerkki: termejä "text" ja "test" voidaan hakea samalla kyselyllä:

te?t

* korvaa 0, 1 tai useampia merkkejä hakutermistä.

Esimerkki: termejä "test", "tests" ja "tester" voidaan hakea kyselyllä:

test*

Jokerimerkkejä voi käyttää myös hakutermin keskellä:

te*t

Huomio! Jokerimerkkejä ? ja * ei voi käyttää hakutermin ensimmäisenä merkkinä.

Sumeat haut

~ toteuttaa sumean haun yksisanaisen haun viimeisenä merkkinä.

Esimerkki: sumea haku termille "roam":

roam~

Tämä haku löytää esimerkiksi termit "foam" ja "roams".

Haun samankaltaisuutta kantatermiin voidaan säädellä parametrilla, jonka arvo on välillä 0 ja 1. Mitä lähempänä annettu arvo on lukua 1, sen samankaltaisempi termin on oltava kantatermin kanssa.

roam~0.8

Oletusarvona parametrille on 0.5, jos arvoa ei sumeassa haussa erikseen määritetä.

Etäisyyshaut

~ toteuttaa etäisyyshaun monitermisen hakulausekkeen lopussa etäisyysarvon kanssa.

Esimerkki: etsitään termejä "economics" ja "keynes" niiden esiintyessä korkeintaan 10 termin etäisyydellä toisistaan:

"economics Keynes"~10

Arvovälihaut

Arvovälihaut tehdään käyttämällä joko aaltosulkeita { } tai hakasulkeita [ ]. Aaltosulkeita käytettäessä huomioidaan vain arvot annettujen termien välillä pois lukien kyseiset termit. Hakasulkeet puolestaan sisällyttävät myös annetut termit etsittävälle arvovälille.

Esimerkki: etsittäessä termiä, joka alkaa kirjaimella B tai C, voidaan käyttää kyselyä:

{A TO D}

Esimerkki: etsittäessä arvoja 2002—2003 voidaan haku tehdä seuraavasti:

[2002 TO 2003]

Huomio! Sana TO arvojen välillä kirjoitetaan ISOIN KIRJAIMIN.

Termin painottaminen

^ nostaa termin painoarvoa kyselyssä.

Esimerkki: haussa termin "Keynes" painoarvoa on nostettu:

economics Keynes^5

Boolean-hakuoperaattorit

Termejä voi yhdistellä monimutkaisemmiksi kyselyiksi Boolean-hakuoperaattoreilla. Seuraavat operaattorit ovat käytettävissä: AND, +, OR, NOT ja -.

Huomio! Boolean-hakuoperaattorit kirjoitetaan ISOIN KIRJAIMIN.

AND

AND eli konjunktio-operaattori on järjestelmän oletusarvoinen operaattori monitermisille kyselyille, joihin ei ole sisällytetty mitään operaattoria. AND-operaattoria käytettäessä kyselyn tuloksena saadaan tietueet, joissa esiintyy kukin hakukentissä esiintyvistä termeistä.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa esiintyy sekä "economics" että "Keynes":

economics Keynes

tai

economics AND Keynes

+

Merkillä + voidaan ilmaista vaatimusta siitä, että termin on esiinnyttävä jokaisessa hakutuloksessa.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa esiintyy ehdottomasti "economics" ja joissa voi lisäksi esiintyä "Keynes":

+economics Keynes

OR

OR-operaattorin käyttö haussa tuottaa tulokseksi tietueita, joissa esiintyy yksi tai useampi operaattorin yhdistämistä termeistä.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa esiintyy joko "economics Keynes" tai ainoastaan "Keynes":

"economics Keynes" OR Keynes

!-

Merkkiyhdistelmällä !- voidaan poistaa hakutuloksista tietueet, joissa esiintyy kyselyssä merkkiä seuraava termi.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa on termi "economics" mutta ei termiä "Keynes":

economics !-Keynes

Huomio! Merkkiyhdistelmää ei voi käyttää yksitermisissä kyselyissä.

Esimerkki: seuraava kysely ei tuota lainkaan tuloksia:

!-economics

Huomio! Jos jokin hakutermeistä alkaa tällä merkkiyhdistelmällä, saadaan se otettua mukaan kyselyyn käyttämällä kenoviivaa (\).

Esimerkki: etsitään hakusanoille \!-merkki hakuehtona:

\!-merkki hakuehtona

Huomio! NOT-operaattoria voidaan käyttää samaan tapaan tämän merkkiyhdistelmän kanssa. NOT-operaattori antaa kuitenkin yhdysmerkkiä enemmän hakutuloksia, joissa osassa saattaa esiintyä pois suljettava hakutermi.

Fraasihaut

Tarkan fraasihaun voi tehdä kirjoittamalla hakusanat lainausmerkkeihin.

Esimerkki: etsitään vain tietueita, joissa on termi "keskiajan historia", ei esimerkiksi "keskiajan kulttuurihistoria":

"keskiajan historia"

Fraasihakua voi käyttää myös yksittäisen hakusanan kohdalla, jolloin haku kohdistuu vain annettuun hakusanaan, eikä esimerkiksi muihin taivutusmuotoihin.

Lisätietoa tarkennetusta hausta

Hakukentät

Tarkennetun haun sivulla on useita hakukenttiä, joihin voi kirjoittaa hakutermejä ja –lausekkeita sekä hakuoperaattoreita.

Jokaisen hakukentän vieressä on alasvetovalikko, josta voi valita, mihin tietueen kenttään haku kohdistetaan (otsikko, tekijä, ym.). Saman useita termejä yhdistelevän haun voi tarvittaessa kohdistaa useampaan kenttään.

Lisävalikko Hae määrittelee, miten useita hakukenttiä sisältävä kysely käsitellään:

 • Kaikilla termeillä (AND) — Tuottaa tulokseksi tietueet, jotka täsmäävät kaikkien hakukenttien sisältöön.
 • Millä tahansa termillä (OR) — Tuottaa tulokseksi tietueet, jotka täsmäävät yhden tai useamman hakukentän sisältöön.
 • Ei millään termeistä (NOT) — Tuottaa tulokseksi tietueet, joissa ei esiinny yhdenkään hakukentän sisältöä.

Lisää hakukenttä –painikkeella lomakkeelle pystyy lisäämään halutun määrän hakukenttiä.

Hakuryhmät

Hakuryhmiä tarvitaan sellaisten kyselyiden laatimisessa, joissa pelkkien hakukenttien yhdistely ei riitä. Jos haun kohteena on esimerkiksi Intian tai Kiinan historia, tuottaa hakujen "Intia", "Kiina" ja "historia" yhdistäminen Kaikilla termeillä (AND) –valinnalla tuloksekseen vain kirjoja, joissa on käsitelty sekä Intiaa että Kiinaa. Jos valintana on Millä tahansa termeistä (OR), tulee tulokseksi kaikki kirjat, joissa on käsitelty Kiinaa, Intiaa tai historiaa.

Hakuryhmien avulla voidaan määritellä hakukenttiä kokonaisuuksiksi ja luoda kyselyitä näitä hyödyntäen. Lisää hakuryhmä –painike lisää uuden ryhmän hakukenttiä, ja Poista hakuryhmä –painikkeella ryhmiä voidaan poistaa. Hakuryhmien välisiä suhteita määritellään käyttäen Kaikki ryhmät (AND) ja Mitkä tahansa ryhmät (OR) –hakuoperaattoreita. Yllä olevan esimerkin Intian tai Kiinan historiasta voi hakuryhmien avulla toteuttaa seuraavasti:

 • Ensimmäisen hakuryhmän hakukenttiin lisätään termit "Intia" ja "Kiina" ja määritellään hakukenttien välinen suhde Hae-alasvetovalikosta Millä tahansa termillä (OR).
 • Luodaan uusi hakuryhmä ja lisätään sen hakukenttään termi "historia". Hakuryhmien väliseksi suhteeksi määritellään Kaikki ryhmät (AND).